Kaj je SEO optimizacija spletnih strani?

SEO (angl. Search engine optimization) ali optimizacija spletne strani je množica aktivnosti, ki jih izvajamo na spletni strani ali v njeni okolici z namenom, da se pozicija optimizirane spletne strani v rezultatih iskanja po ključnih besedah v spletnih iskalnikih izboljša.

SEO storitve ali storitve optimizacije spletnih strani so storitve, ki jih posameznik ali podjetje izvaja z namenom optimizacije spletne strani.

Razložitev pojmov

Ključne besede, za katere se izvajajo SEO storitve (storitve optimizacije) so besede ali besedne zveze, za katere lastnik ali upravljavec spletne strani meni, da so (najbolj) pomembne za obiskovalce spletne strani.

Pozicija ali uvrstitev spletne strani za ključno besedo v iskalniku je mesto v rezultatih iskanja, na katerem se spletna stran (ali katerakoli njena podstran) prikaže, če uporabnik na iskalniku išče za ključno besedo. Pozicija strani v rezultatih se meri za vsako ključno besedo za vsak iskalnik posebej.

Pod aktivnosti optimizizacije štejemo preureditev vsebine, dopolnitev vsebine, dopolnitev metapodatkov in podobno.

Pod okolico spletne strani razumemo spletne strani, ki se navezujejo na spletno stran, ki jo optimiziramo. Navezujejo se lahko preko spletnih povezav, socialnih omrežij, skupne vsebine ali navedkov in recenzij.

Spletni iskalniki (krajše: iskalniki) so spletna orodja, ki uporabnikom na podlagi vpisanih ključnih besed vrnejo urejeni seznam spletnih strani, ki so za vpisane ključne besede pomembne. Vsak spletni iskalnik strani po pomembnosti razporeja na svoj način, zato se vrstni red prikazanih strani za enako ključno besedo na različnih iskalnikih razlikuje. Kakšna je razlika med brskalnikom in iskalnikom?

Kaj so cilji SEO optimizacije

Cilj spletne optimizacije je doseči, da so pozicije za izbrane ključne besede na izbranih iskalnikih čim višje. V praksi to pomeni, da se s SEO storitvami osredotočamo na končni cilj, da se spletna stran za čim več ključnih besed pojavlja na prvem mestu rezultatov spletnega iskanja.